Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 20/4/2019, Công Đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của LĐLĐ Quận và Đảng ủy, Ban giám đốc trung tâm, Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn về cả nội dung và phương thức hoạt động.

Tại đại hội, Công đoàn Cơ sở đã thống nhất nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019, trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, và nhiệm vụ cụ thể. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tranh thủ sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Quận, Đảng bộ, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc trung tâm để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các chương trình hành động trong CBVCLĐ; phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 phát triển vững mạnh.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. CNVCLĐ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 đề ra, từng bước xây dựng trung tâm thành trung tâm giáo dục và đào tạo nghề chất lượng cao, địa chỉ tin cậy cho học viên và người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *