ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được sự chấp thuận của Đảng ủy Quận 1, ngày 29/4/2020, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Continue reading