Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023

Sáng ngày 20/12/2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 1. Về phía trung tâm có đồng chí Cao Văn Hóa – Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc trung tâm; cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động trung tâm.

Tại hội nghị đồng chí Cao Văn Hóa – Phó giám đốc trung tâm thay mặt Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trong năm vừa qua đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều cơ bản hoàn thành; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức và người lao động được giữ ổn định. Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Trần Lê Quỳnh Trân – Phó Chủ tịch Công đoàn trung tâm đã tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị. Tại phần thảo luận, đồng chí giám đốc đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các tổ, bộ phận chức năng giải quyết ngay một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích và Công đoàn cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, giáo viên và người lao động hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *