LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Quận 1, Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi. Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy Quận 1, vào ngày 30/10/2019 chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Công Ánh vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *