LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Quận 1, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi.

Được sự nhất trí của Ban Chấp hành Đảng ủy Quận 1, vào ngày 17/11/2022 Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 tổ chức lễ kết nạp các đồng chí Nguyễn Như Ngọc và Trần Thoan vào Đảng cộng sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *