Thông báo triệu tập các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 một số nội dung như sau:

  1. Nội dung cụ thể theo thông báo:  357-TB-HDXD
  2. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

+ Thời gian:  dự kiến tổ chức trong 02 ngày (ngày 29 tháng 8 năm 2019 và ngày 30 tháng 8 năm 2019)

+ Địa điểm tổ chức: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1, địa chỉ số 112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1.

Lưu ý:

Đối với vị trí Giáo viên: nội dung ôn tập bổ sung thêm Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *