TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 7353/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Quận 1 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 thông báo “Tuyển dụng viên chức năm 2021”

Thông tin chi tiết: TTGDNN-GDTX Q.1_Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *