HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Sáng ngày 28/12/2021, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của bà Mai Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1. Về phía trung tâm có ông Cao Văn Hóa – Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc trung tâm, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ bộ phận trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên và người lao động trung tâm.

Tại hội nghị ông Cao Văn Hóa – Phó Giám đốc trung tâm thay mặt Ban Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong năm vừa qua trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đơn vị vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều cơ bản hoàn thành; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức và người lao động được đảm bảo và giữ ổn định. Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong năm 2022.

Trong chương trình Hội nghị, bà Trần Lê Quỳnh Trân – Phó Chủ tịch Công đoàn trung tâm đã báo cáo kết quả thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Thành Nhân đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng giải quyết ngay một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Mai Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Quận 1 đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng trong công tác của cán bộ, viên chức và người lao động trung tâm trong năm 2021 và chỉ đạo trong thời gian tới Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, người lao động hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *